Konsulent Sune Moldt er på den ordinære generalforsamling 27.03.2019 indvalgt i SLTV`s bestyrelse

Ordinær generalforsamling 27.03.2019 – gennemført

SLTV – ordinær generalforsamling 27.03.2019 – referat 

SLTV – ordinær generalforsamling 27.03.2019 – dagsorden

SLTV – ordinær generalforsamling 27.03.2019 – presseinformation

Ordinær generalforsamling 2018 – er gennemført

SLTV – ordinær generalforsamling 21.03.2018 – revideret Årsregnskab 2017

På bestyrelsens vegne indbydes iht. vedtægterne medlemmer i den frivillige forening Sønderborg Lokal TV til ordinær generalforsamling onsdag den 21.03.2018 kl. 19.00. Se indbydelse med dagsorden ved at følge dette link :

SLTV – ordinær generalforsamling 21.03.2018 – endelig dagsorden

Ordinær generalforsamling – er gennemført

På bestyrelsens vegne indbydes iht. vedtægterne medlemmer i den frivillige forening Sønderborg Lokal TV til ordinær generalforsamling onsdag den 29.03.2017 kl. 19.00. Se indbydelse med dagsorden ved at følge dette link :

SLTV – dagsorden for ordinær generalforsamling 29.03.2017

SLTV – revideret og signeret Årsrapport 2016 – godkendt på den ordinære generalforsamling den 29.03.2017

 Ekstraordinær generalforsamling – er afholdt

På bestyrelsens vegne indkaldes der til
Ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 15. marts 2016  kl. 19:00
Adr.  Stor Rådhusgade 9A 6400 Sønderborg

 Se Dagsorden.
Ekstraordinær-generalforsamling-15.03.2016

____________________________________________________________________________________________________________

Hermed indkaldes til, Ordinær Generalforsamling – er afholdt

Torsdag D. 28-01-2016. Kl. 19:00

Adresse: Store Rådhusgade 9A, 6400 Sønderborg

Generalforsamling – Dagsorden

 

Hermed indkaldes til, ekstraordinær generalforsamling – er afholdt

Mandag D. 29-06-2015. Kl. 19:00

(Se dagsordenen på linket)

Ekstraordinær Generalforsamling – Klik Her

Dato: 1. marts 2015

(Mødet er afholdt)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i foreningens lokaler Rådhusgade 9A, Sønderborg, onsdag den 25. marts 2015 kl. 17.00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af årsbudget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag – vedtægtsændring.
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Eventuelt.

Til punkt 5 er indkommet forslag om ændring af første sætning i vedtægternes punkt 10 fra nuværende formulering: ”Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen” til NY formulering: ”Bestyrelsen har det overordnede ansvar for daglig ledelse af foreningen i respekt for generalforsamlingen.”

Opmærksomheden henledes på, at fristen for at indsende forslag er to uger før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen


Dato. 23-05-2014

(Mødet er afholdt)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

En enig bestyrelse indkalder jf. vedtægterne til ekstraordinær generalforsamling

i Sønderborg Lokal TV Mandag den 16. juni 2014 kl. 17.30

På adressen Holger Drachmanns Gade 1, Sønderborg.

Formålet er at vælge en bestyrelse med et ulige antal medlemmer.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning
 3. Forslag til vedtægtsændring af paragraf §10
 4. Valg af bestyrelse
 5. Eventuelt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring er markeret med en understregning:

§10. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.

Bestyrelsen består af 3 – 7 medlemmer, altid et ulige antal.

3 medlemmer er på valg i lige år og resterende medlemmer er på valg i ulige år.

På den ordinære generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der er på valg hvert år.

Desuden vælges to revisorer, der er på valg hvert år.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

(Mødet er afholdt)

Foreningens medlemmer indkaldes til ordinær generalforsamling

Jf. vedtægternes paragraf 6 – Mandag D. 31 Marts 2014 Kl. 17:00

I foreningens lokaler i Sønderborg. Adresse: Holger Drachmanns Gade 1, 6400 Sønderborg

Dagsorden:
 • Jf. Vedtægternes paragraf 7.
 • Venlig Hilsen
 • Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

(Mødet er holdt)

Foreningens medlemmer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægternes paragraf 9 torsdag den 27. marts kl. 16.00 i foreningens lokaler i Sønderborg.

Dagsorden:
 • Valg af dirigent
 • Behandling af indkomne forslag (vedtægter)
 • Eventuelt
 • Venlig hilsen
 • Bestyrelsen