Vi bringer udsendelser om aktuelle planer, som politikere, borgere og brugere har chancen for at påvirke. Og det gør vi bl.a. med udgangspunkt i Sønderborg Byråds arbejde.

Vimeography error: the Vimeo source for this gallery does not have any videos.