Ny proaktiv frivillig

Med fornøjelse kan vi oplyse, at Majlinda Dajakaj september 2017 er indtrådt som proaktiv frivillig. Majlinda er uddannet grafisk designer ved Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg.

Stillingsopslag – ulønnet proaktiv frivillig til SLTV

FUNKTIONSPROFIL – drift af digitale platforme
Nedenstående udgør de primære funktioner for den person, der som ulønnet proaktiv frivillig varetager opgaven med drift af SLTV`s digitale platforme.

Funktionen har overordnet direkte reference til formanden for SLTV`s bestyrelse – på visse funktionsområder er der reference til bestyrelsens ansvarlige for operations.

FUNKTIONER

Driftsopsyn med samt redigering og vedligehold af hjemmeside Driftsopsyn med mailserver
Vedligeholdelse og ændringer af mailserver
Mailadministration – herunder beskyttelse mod spam og virus Vedligeholdelse af online bookingsystem til produktionsudstyr og studie Løbende drift og overvågning af intern server

Administration af brugerkonti på intern server
Løbende opdatering af dokument for login og password for bestyrelsens fulde transparens Opsætning og drift af Dropbox til interne arkiver og kommunikation
Bidrage til drift, redigering og opdatering af øvrige digitale platforme – Facebook, Linkedin, YouTube, Vimeo etc.

Den funktionsansvarlige forventes generelt at bidrage til styrkelse af interaktionen mellem TV-mediet og øvrige digitale medier.

KOMPETENCER

Erfaring med administrative IT-løsninger på rimeligt brugerniveau Erfaring med kommunikation på digitale platforme
Evne til formulering af kortfattede, præcise budskaber Systematisk tilgang til opgaveløsninger og vedholdenhed

Ser muligheder frem for begrænsninger i anvendelsen af digitale platforme til kommunikation

KONTAKT

Henvendelse om denne funktion til formand for bestyrelsen, Knud A. Sveistrup på formand@sltv.dk – mobilnummer 21 25 42 22.

12.12.2016 / KAS

——

PRESSEINFORMATION

Sønderborg, den 15.03.2016

Ny bestyrelse med erhvervsindsigt i Lokal TV

På ekstraordinær generalforsamling i foreningen Sønderborg Lokal TV tirsdag blev nye vedtægter godkendt – vejen banet for erhvervsfolk i bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling i januar måned blev valgt en bestyrelse, der som sin hovedopgave har haft at udarbejde forslag til nye vedtægter med det formål at bane vejen for valg af eksterne medlemmer fra erhvervslivet til bestyrelsen.

De nye vedtægter blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag, hvorefter de 3 opstillede kandidater fra det lokale erhvervsliv blev indvalgt i bestyrelsen : Christoffer Kirkegaard, Per Viggo Rasmussen og Knud A. Sveistrup.

Til den 5 mand store bestyrelse blev endvidere blandt de frivillige i SLTV indvalgt Per Lange og Peter Rehhoff.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Knud A. Sveistrup som formand.SPAD - foto KAS

Han udtaler :

 

”På opfordring af den siddende bestyrelse har jeg sammen med Christoffer Kirkegaard og Per Viggo Rasmussen sagt ja til opgaven at bringe nogle erhvervsmæssige dimensioner og dynamik ind i SLTV`s fremtidige udvikling. Man gik i luften i 2013, og har siden da gjort sig mange erfaringer af forskellig art. Nu er det tiden at komme videre – og vi ser sammen med de passionerede frivillige og andre gode kræfter frem til at løfte opgaven”.

Sønderborg Lokal TV sender nye udsendelser tirsdag og fredag kl. 22.00-23.00 samt genudsendelser mandag- tirsdag og torsdag-fredag kl. 09.00-12.00 på Kanal Syd, der dækker Sydjylland samt den nære grænseregion.

************

Supplerende information kan indhentes hos den nye formand Knud A. Sveistrup på mobilnummer 21 25 42 22 samt på www.sltv.dk.

 

Med venlig hilsen

Sønderborg Lokal TV